Informatie

Binnenkomst MFC Oelbroeck

Voor het naar binnen gaan in het MFC Oelbroeck staan informatieborden met daarop geldende regels. Het zou fijn zijn als u zich hier aan wilt houden. 

Richtlijnen van het RIVM

  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • Werk zoveel mogelijk thuis. 
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
  • Heb je ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als je 24 uur lang geen klachten hebt, mag je weer naar buiten. 


Algemene informatie en regels 

•  Nieuwe leden kunnen altijd 2 lessen meedoen. Voor deze twee proeflessen moet u wel het inschrijfformulier inleveren. Wanneer dit is ingevuld is uw kind tijdens de proeflessen namelijk verzekerd. Op het formulier worden de twee data van de proeflessen weergegeven en de datum vanaf welke de automatische incasso geïnd gaat worden.
 
•  Bij de indeling van de jeugdgroepen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met: leeftijd, vriendjes/vriendinnetjes en niveau. Bij de ouderen is de keuze aan welke groep men deel wil nemen. Ook het sporten bij meerdere groepen is mogelijk.

•  De leiding van de groepen zijn allemaal gediplomeerd of in opleiding. Bij de jeugdgroepen turnen zijn vaak ook nog assistentes/stagiaires aanwezig. 

•  In verband met het opruimen van de materialen aan het eind van elke les kan het zijn dat u of uw kind enkele minuten voor het einde van de les in de kleedkamer aanwezig is. Let erop dat u uw kind tijdig brengt en ophaalt van de les, waardoor de beschikbare tijd zo optimaal mogelijk gebruikt wordt. Ook bij de danslessen moet u hier rekening mee houden i.v.m. het wisselen van de groepen.    

Contributie

Wij hebben gekozen voor betaling van contributie middels automatische incasso.   
Dit neemt onze vrijwilligers veel extra werk uit handen, u vergeet niet te betalen, het is kostenbesparend, en als u het niet eens bent met de betaling, heeft u 30 dagen de tijd om uw bank of girokantoor de opdracht te geven om het bedrag terug te boeken. Middels het inschrijfformulier geeft u ons toestemming tot automatische incasso. De verschuldigde contributie wordt één maal per jaar van uw rekening afgeschreven: rond eind oktober. Indien u toch liever een factuur ontvangt, betaalt u €10,-- administratiekosten.   

Als u of uw kind in de loop van een seizoen instroomt, ontvangt u per mail een factuur zodat u het verschuldigde bedrag handmatig over kunt maken. Wij kunnen onze automatische incasso maar 1 keer per jaar uitvoeren.   

Tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering is dit een vast agendapunt en verder neemt het bestuur tijdens zijn vergaderingen aanvullende besluiten in deze. Bij beëindiging van uw lidmaatschap stopt uiteraard de automatische afschrijving van de contributie.

Het rekeningnummer van TIOS is : NL 44 RABO 0103 0098 68.

Privacy Policy

U persoonlijke gegevens worden conform privacy policy verwerkt. U kunt onze privacy policy via deze site inzien, dan wel downloaden.